Praktyczne aspekty Split Payment oraz Białej listy rachunków bankowych.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy oraz omówienie praktycznych problemów w zakresie przepisów dotyczących stosowania podzielonej płatności (split payment), które obowiązują od lipca 2018 roku oraz ich modyfikacji od listopada 2019 roku, a także dokonywania obowiązkowej płatności na rachunki bankowe zawarte w rejestrze podatników VAT czynnych („Biała  Lista  Rachunków  Bankowych”),  jak  również  wynikających z nich modyfikacji w rozliczeniu podatku dochodowego. Mimo, iż przepisy funkcjonują już od wielu kilku lat, to wciąż budzą wiele wątpliwości i kontrowersji.

W trakcie szkolenia Ekspert omawia m.in. problematyczne kwestie dotyczące np. zapłaty zaliczek na towary i usługi z załącznika 15 do ustawy o VAT, płatności ratalnych, potrącenia kaucji zabezpieczającej, cesji wierzytelności, factoringu czy otrzymania faktury korygującej „in plus” lub „in minus” po lub jeszcze przed dokonaniem zapłaty za transakcję. Odpowiada też na pytania dotyczące relacji pomiędzy split payment a białą listą podatników VAT zawierającą wykaz rachunków rozliczeniowych, a także wprowadzania MPP do rozliczeń z podmiotami zagranicznymi i przy płatnościach kartami płatniczymi lub z wykorzystaniem pośrednika w płatnościach internetowych.

Inną istotną zmianą, która obowiązuje od stycznia 2020 r. jest obowiązek stosowania tzw. „białej listy rachunków bankowych”. Podatnicy od września 2019  r. nabyli tu nie tylko nowe możliwości weryfikacji kontrahentów, ale również zostały na nich nałożone nowe obowiązki, a także swoiste kary za brak ich przestrzegania.

Program szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  1. Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT;
  2. Zmiany 2018 w ustawie o VAT – nieobowiązkowy mechanizm „split payment”;
  3. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym;
  4. Warunki jakie należy spełnić, aby uznać, że zapłata została dokonana podzieloną płatnością;
  5. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”;
  6. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”;
  7. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „split payment”;
  8. Korzyści płynące ze stosowania „split payment”;
  9. Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 1 listopada 2019 r.;
  10. Pozostałe praktyczne problemy związane z MPP;

Zapraszamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 h 55 min.