Michał Krawczyk

Praktyczne aspekty Split Payment oraz Białej Listy rachunków bankowych

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy oraz omówienie praktycznych problemów w zakresie stosowania podzielonej płatności (Split Payment), a także dokonywania obowiązkowej płatności na rachunki bankowe zawarte w rejestrze podatników VAT czynnych (Biała Lista Rachunków Bankowych). W trakcie szkolenia ekspert wyjaśnił wątpliwości opierając się na dotychczasowej praktyce, wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów oraz interpretacjach organów podatkowych. Ponadto omówione zostały kwestie dotyczące m.in. płatności ratalnych, potrącenia kaucji zabezpieczającej czy cesji wierzytelności.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT.
2. Zmiany 2018 w ustawie o VAT – nieobowiązkowy mechanizm „split payment”:
a) podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od roku 2019.


3. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym:
a) kto musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?
b) „dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT – w jaki sposób kontrahent
opłaca należności faktury?
c) czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?
d) czy wszystkie banki obsługują rachunek VAT?
e) czy inne instytucje niż banki prowadzą rachunek VAT?
f) jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?
g) do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?
h) na co można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
i) egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?
j) czy istnieje konieczność zasilania rachunku VAT?


4. Jakie warunki należy spełnić, aby uznać, że zapłata została dokonana podzieloną płatnością?
a) na jakie konto mają trafić środki pieniężne?
b) czy można zapłacić fakturę kilkoma przelewami?
c) możliwe konsekwencje błędów w treści przelewu, w tym: niepełny numer faktury, pomyłka w numerze faktury, błędny NIP.


5. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”.
a) otrzymanie omyłkowej płatności „split payment”, a konsekwencje?
b) otrzymanie omyłkowej płatności „split payment” – co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka?
c) otrzymanie omyłkowej płatności „split payment” – czy można zabezpieczyć się „z góry” przed konsekwencjami.


6. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
a) częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
b) podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”?
c) podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”;
d) fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”;
e) formy płatności transakcji handlowych a „split payment”.


7. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „split payment”:
a) prawo do odliczenia VAT a „split payment”;
b) termin zwrotu VAT a „split payment”;
c) transakcje międzynarodowe a „split payment”.


8. Korzyści płynące ze stosowania „split payment”:
a) brak możliwości określenia przez organy dodatkowego zobowiązania (20%, 30%, 100%) – jakie warunki
należy spełnić?
b) brak możliwości stosowania przez organy podwyższonych odsetek (150%) – jakie warunki należy spełnić?
c) brak solidarnej odpowiedzialności – jakie warunki należy spełnić?
d) dyskonto za wcześniejszą zapłatę VAT – – jakie warunki należy spełnić?


9. Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 1 listopada 2019 r.:
a) czy obowiązkowa podzielona płatność zastąpiła w całości odwrotne obciążenie oraz solidarną odpowiedzialność przy nabyciu niektórych towarów i usług?
b) dodatkowe adnotacje na fakturze przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
c) dobrowolna czy obowiązkowa – jakich podatników dotychczas dotyczył „split payment”?
d) czy istnieją branże wykorzystujące „split payment” w szczególny sposób?
e) limit kwotowy transakcji wymagający zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności;
f) jakie będą skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT nie zastosowania obowiązkowej
podzielonej płatności?
g) jakie są sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
h) czy przy obowiązkowej podzielonej płatności można zapłacić za więcej niż jedną fakturę?
i) jakie inne tytuły podatkowe, oprócz podatku VAT można zapłacić z Rachunku VAT?
j) z tytułu jakich innych podatków urząd skarbowy może dokonać zajęcia Rachunku VAT?
k) przepisy przejściowe – jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem
oraz od kiedy skutki braku zapłaty obowiązkową podzieloną płatnością będą dotyczyć podatków PIT i CIT?


10. Pozostałe praktyczne problemy związane z MPP:
a) sprzedaży usługi, do której użyto towarów z załącznika 15 do ustawy o VAT? – czy występuje obowiązkowy MPP?
b) sprzedaż towarów zawierających towary z załącznika nr 15 do ustawy o VAT – czy występuje obowiązkowy
MPP?
c) refakturowania usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności;
d) faktur zbiorczych za wiele transakcji a zastosowanie MPP;
e) faktoring oraz faktoring odwrócony a obowiązek płatności MPP;
f) cesja wierzytelności a obowiązek płatności MPP;
g) zajęcie komornicze a obowiązek płatności MPP.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

 

Czas trwania szkolenia: 4 h 27 min.