Michał Krawczyk

Praktyczne aspekty kontroli podatkowej i celno-skarbowej.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Kryzys wynikający z COVID-19 oraz związane z tym niedobory w budżecie Państwa, jak i zmiany w JPK_VAT polegające na uszczegółowieniu danych przekazywanych organom podatkowym, mogą spowodować nasilenie się czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, czy kontroli celno-skarbowych, których zadaniem będzie poszukiwanie uszczupleń podatkowych lub niewłaściwego rozliczenia podatkowego, środków otrzymanych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią szkolenia, które ma na celu wzbogacenie Państwa wiedzy o praktyczne aspekty dotyczące metod kontroli podatników przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Szkolenie obejmuje zatem zagadnienia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej. Informuje o uprawnieniach organów podatkowych oraz prawach i obowiązkach podatnika w trakcie poszczególnych procedur kontrolnych.

Dodatkowo  w  trakcie  szkolenia  poruszona  będzie  tematyka  posługiwania  się  w  trakcie  kontroli  przez  organy wchodzące w skład KAS plikami JPK_VAT  składanymi przez podatników oraz plikami JPK przekazywanymi na żądanie organów podatkowych. Nadmienić należy, że w związku z wiedzą uzyskaną z plików JPK_VAT coraz częściej kontrole będą wszczynane bez zawiadomienia. Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia będą przedstawiane od strony praktyki stosowanej przez pracowników organów w trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w firmach. 

Odpowiednie  zachowanie podatnika przed, w trakcie i po postępowaniu, czy kontroli może zaoszczędzić dalszych problemów. Świadomość mechanizmu działania organów kontroli skarbowej i podatkowej, o którą Państwo będziecie bogatsi po szkoleniu, zapewne ułatwi przygotowanie się do spotkania z pracownikami odpowiednich instytucji oraz usprawni przebieg i złagodzi ewentualne skutki postępowania kontrolnego.

Szkolenie porusza szczegółowo m.in. takie zagadnienia jak:

 • formy kontroli podatników przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej;
 • przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli podatkowej i celno-skarbowej od powstania Krajowej Administracji Skarbowej;
 • właściwość miejscowa organów w zakresie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i celno-skarbowej;
 • przebiegu oraz elementy kontroli celno-skarbowej i podatkowej;
 • najczęściej kontrolowane obszary działalności;
 • środki dyscyplinujące podatników w trakcie czynności kontrolnych;
 • prawa i obowiązki kontrolowanego;
 • rozstrzygnięcia organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej – protokół, decyzja, wynik, postanowienie;
 • pełnomocnik w trakcie kontroli;
 • środki zaskarżania rozstrzygnięć i czynności organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej;
 • dotkliwe skutki kontroli w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej;
 • możliwość korekty deklaracji i skutki korekty deklaracji – odsetki i dodatkowe sankcje podatkowe i KKS.

Czas trwania szkolenia: 5 h 45 min.