Pracownicze Plany Kapitałowe 2019. Jak wdrożyć nowe obowiązki w firmie.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Szkolenie skierowane jest dla osób, które będą wdrażały PPK w swojej firmie i koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć aby przygotować się na nadchodzące zmiany oraz z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy. Pozwoli także wszystkim pracownikom zrozumieć główne założenia systemu którym mają być objęci. W trakcie szkolenia omówione zostały najistotniejsze z nowych regulacji prawnych, w tym m.in. takie zagadnienia jak:

  • główne założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych;
  • zasady obliczania, potrącania i przekazywania wpłat;
  • terminy wdrożenia PPK oraz sugerowany harmonogram implementacji przepisów;
  • umowy jakie należy zawrzeć z instytucjami finansowymi;
  • zasady wypłaty środków z PPK, ich dziedziczenia oraz rozdziału (np. w przypadku rozwodu).

Celem szkolenia jest wyjaśnienie najważniejszych aspektów wymienionych zagadnień oraz wskazanie w jaki sposób zastosować je w praktyce.

Czas trwania szkolenia: 1h 38 min.