katarzyna-ziolkowska-ppk

PPK – wszystko co zatrudniony wiedzieć powinien.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych z punktu widzenia ich przyszłych uczestników. Ekspert skupia się przede wszystkim na praktycznych aspektach przepisów o PPK aby każda osoba zatrudniona posiadała jak najwięcej informacji w tym zakresie, koniecznych do podjęcia decyzji dotyczącej przystąpienia do tego systemu.

Szkolenie porusza m.in. taki zakres zagadnień jak:

  • miejsce PPK w systemie emerytalnym;
  • składki do PPK – ich źródła i wysokość;
  • zasady uczestnictwa w systemie;
  • dysponowanie środkami zgromadzonymi w PPK;
  • bezpieczeństwo tej formy oszczędności emerytalnych.

Czas trwania szkolenia: 60 min.