Paweł Kobierzewski Radca prawny

PPK w sektorze publicznym.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Szkolenie skierowane jest do podmiotów zatrudniających, będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych, które rozpoczynają stosowanie przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w dniu 1 stycznia 2021 r. W jego trakcie przybliżone zostały obowiązki pracodawców związane z wdrożeniem PPK, a także kwestie istotne dla osób zajmujących się wdrożeniem i obsługą programu.

Ekspert omawia chociażby skutki złożenia rezygnacji z oszczędzania w PPK, konieczność  skorygowania  wypłaconego  wynagrodzenia, sposób korekty wpłat do PPK, czy moment powstania obowiązku podatkowego od wpłat pracodawcy i konsekwencje z tym związane.

Przeanalizowane zostały także przepisy przewidujące odpowiedzialność wykroczeniową, w tym szeroko komentowany art. 108 ustawy o PPK, przewidujący odpowiedzialność za nakłanianie do rezygnacji z PPK.

Ekspert określił zakres zmian przepisów i ich interpretacji przez Polski Fundusz Rozwoju S.A., które miały miejsce od 1 stycznia 2019r., kiedy to ustawa weszła w życie.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Terminy związane z wypełnieniem obowiązków nałożonych na podmiot zatrudniający będący jednostką sektora finansów publicznych;
 2. Kiedy rozpocząć wdrożenie – jakie koszty związane z PPK należy uwzględnić w budżecie na 2021 rok oraz czy można przeprowadzać ankiety wśród pracowników?;
 3. Wybór instytucji finansowej – czy może zostać dokonany przez samorząd?;
 4. Czy przy wyborze PPK należy stosować postanowienia ustawy prawo zamówień publicznych?;
 5. Zapisywanie uczestników do PPK – podleganie pod definicję osoby zatrudnionej oraz kryterium stażu i wieku;
 6. Uczestnictwo w PPK a zmiana pracodawcy, bądź równoległe zatrudnienie;
 7. Umowy zawierane przez pracodawcę;
 8. Wysokość wpłat do PPK – sposób ich obliczania, przekazywanie wpłat do instytucji finansowej;
 9. Preferencyjne warunki wpłaty obligatoryjnej dla najmniej zarabiających – procedura;
 10. Udział reprezentacji pracowników w wyborze instytucji finansowej;
 11. Kryteria wyboru instytucji finansowej;
 12. Zmiana instytucji finansowej – obowiązki pracodawcy wobec osób zatrudnionych;
 13. Rezygnacja z uczestnictwa PPK – forma i ustawowe wymogi oświadczenia o rezygnacji;
 14. Deklaracje składane w PPK – deklaracja o ponownym akcesie, deklaracja wpłaty dodatkowej, deklaracja o przystąpieniu dla osób 55+, treść i skutki dla pracodawcy;
 15. Obowiązek informacyjny wobec osób zatrudnionych;
 16. Podatek od wpłat pracodawcy i potrącenia z wynagrodzenia a PPK;
 17. Wykroczenia z ustawy: na czym polega nakłanianie do rezygnacji z PPK w rozumieniu art. 108 ustaw?;
 18. Jakie sankcje grożą za naruszenie przepisów ustawy? Uprawnienia PIP.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

 

Czas trwania szkolenia: 2 h 43 min.