PPK – najważniejsze zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Całość zaprezentowana została w formie pytań i odpowiedzi poruszających najważniejsze i nierzadko budzące liczne wątpliwości kwestie, związane z tą tematyką. Dzięki temu szkolenie skupia się przede wszystkim na praktycznych aspektach wdrożenia nowych przepisów, które według wyliczeń Ministerstwa Finansów mają dotyczyć ponad 11 mln Polaków.

Szkolenie porusza m.in. taki zakres zagadnień jak:

  • obowiązki informacyjne oraz ewidencyjne po stronie pracodawcy;
  • zasady inwestowania środków przez instytucje finansowe;
  • proces wyboru instytucji finansowej;
  • zapisywanie osób do PPK.

Czas trwania szkolenia: 60 min.