PPK dla małych przedsiębiorców (grupa III i IV).

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, a przede wszystkim dla przedstawicieli grupy III i IV, czyli tzw. „małych przedsiębiorców”, którzy będą wdrażali PPK w swojej firmie od 1 stycznia 2021. Ekspertka skoncentrowała się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć, aby przygotować się na nadchodzące zmiany oraz z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Wstęp:

1. Podstawowe założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
2. Od kiedy PPK zaczną obowiązywać najmniejszych przedsiębiorców?
a. Wskazanie terminów, zasad obliczania wielkości zatrudnienia.
b. Portal PPK – jaki zakres informacji tam znajdziemy.
3. Wysokość i struktura wpłat w ramach PPK:
a. Zasady podziału, naliczania oraz odprowadzania składek.
b. Terminy związane z wypełnieniem obowiązków nałożonych na podmiot zatrudniający.
4. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których będą gromadzone środki z PPK – koszty zarządzania i
nadzór:
a. Czym się kierować przy wyborze funduszu?
b. Jakie umowy i obowiązki należy przy tym wykonać?
c. Zasady konsultowania wyboru z pracownikami.

II. PPK z punktu widzenia podmiotu zatrudniającego:

1. Procedura utworzenia PPK.
2. Obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców:
a) Wskazanie dokumentacji i zakresu informacji jakie powinny zostać przekazane pracownikom.
b) Podział obowiązków w firmie związanych z wdrożeniem PPK.
3.Odpowiedzialność pracodawców i osób działających w ich imieniu za:
a) Naruszenie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK.
b) Niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w ustawowych terminach.
c) Nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.
4. Skutki nakłaniania osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

III. PPK z punktu widzenia zatrudnionych:
1. Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych.
2. Jak wygląda rezygnacja z PPK?
3. Podział środków w przypadku rozwodu lub śmierci.
4. Wypłata środków zgromadzonych w PPK- kiedy możliwa i na jakich zasadach?
5. Zwrot środków z PPK.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 h 40 min.