Podatkowe zamknięcie 2020 roku dla przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

W trakcie szkolenia omówione zostały najważniejsze zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem przepisów podatkowych podczas zamknięcia roku w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych. Ekspertka przedstawiła regulacje prawne związane z zamknięciem roku, które są źródłem najczęstszych wątpliwości oraz sporów z organami podatkowymi, w tym m.in. ujęcie przychodów oraz kosztów na przełomie roku, zakres wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów czy też odliczanie VAT oraz zmiany z tytułu COVID-19.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
I. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku CIT w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym:
1. Rozliczenie strat z lat ubiegłych – wybór jednej z dwóch metod rozliczenia strat i przypisanie straty do źródła przychodu.
2. Przychód podatkowy w CIT:
a) należności wyłączone z pojęcia przychodu podatkowego w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym,
b) kary umowne, odszkodowania a przychody,
c) moment rozpoznania przychodu (wykonanie usługi, protokoły zdawczo-odbiorcze, rozliczenia okresowe) w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnymm
d) otrzymanie należności a powstanie przychodu – zaliczki, przedpłaty,
e) Korekta przychodu – moment ujęcia.
3. Koszty uzyskania przychodu w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym:
a) wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu – omówienie najważniejszych przykładów z art. 16 ustawy o CIT w kontekście rozliczenia w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym,
b) limit kosztów finansowania dłużnego oraz kosztów usług niematerialnych – aktualne interpretacje i orzecznictwo,
c) kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu,
d) reklama i reprezentacja – praktyczne przykłady ujęcia w kosztach wydatków na działalność promocyjną (np. imprezy świąteczne, noworoczne, prezenty dla kontrahentów) w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym.
4. Ulga na złe długi – zasady stosowania w 2020 r. w kontekście zmian związanych z COVID-19.

 

II. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku PIT:
1. Świadczenia nieodpłatne dla pracowników i współpracowników – obowiązki przedsiębiorstwa
wodnokanalizacyjnego.

2. Zgłoszenia MDR-3 w zakresie świadczeń pracowniczych.

 

III. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku VAT:
1. Ustalenie współczynnika proporcji, korekta roczna podatku w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym.

2. Należyta staranność a odliczenie VAT – wyjaśnienia MF, praktyka organów skarbowych, zasady tworzenia procedur
w przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnych.

3. Nowy JPK_VAT – pierwsze wnioski z wysyłki plików i popełnione błędy przez przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 h40 min.