Podatkowe zamknięcie 2020 roku dla podmiotów medycznych.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Celem szkolenia było szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów podatkowych podczas zamknięcia roku w podmiotach medycznych. W trakcie zajęć przedstawione zostały regulacje prawne związane z zamknięciem roku, które są źródłem najczęstszych wątpliwości oraz sporów z organami podatkowymi, w tym m.in. ujęcie przychodów oraz kosztów na przełomie roku, zakres wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, czy też odliczanie VAT oraz zmiany z tytułu COVID-19.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
I. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku CIT w podmiocie medycznym:
1. Przychód podatkowy w CIT:
a) należności wyłączone z pojęcia przychodu podatkowego w podmiocie medycznym,
b) moment rozpoznania przychodu (wykonanie usługi, sprzedaż majątku, rozliczenia okresowe) w podmiocie
medycznym,
c) otrzymanie należności a powstanie przychodu – zaliczki, przedpłaty,
d) korekta przychodu – moment ujęcia,
e) otrzymane darowizny i dotacje a ich rozliczenie w CIT z uwzględnieniem zmian z tyt. COVID-19.
2. Koszty uzyskania przychodu w podmiocie medycznym:
a) wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu – omówienie najważniejszych przykładów z art. 16 ustawy o CIT w kontekście rozliczenia w podmiocie medycznym,
b) kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu,
c) świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców – praktyczne przykłady ujęcia w kosztach wydatków w podmiocie medycznym,
d) zwolnienia statutowe i ich wpływ na ujęcia kosztów.
3. Ulga na złe długi – zasady stosowania w 2020 r. w kontekście zmian związanych z COVID-19.
4. Zgłoszenia MDR-3 w zakresie rozliczenia podatku CIT.


II. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku PIT:
1. Świadczenia nieodpłatne dla pracowników i współpracowników – obowiązki podmiotu medycznego.
2. Zgłoszenia MDR-3 w zakresie świadczeń pracowniczych.


III. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku VAT:
1. Ustalenie współczynnika proporcji, korekta roczna podatku w podmiocie medycznym.
2. Należyta staranność a odliczenie VAT – wyjaśnienia MF, praktyka organów skarbowych, zasady tworzenia procedur w podmiocie medycznym.
3. Nowy JPK_VAT – pierwsze wnioski z wysyłki plików i popełnione błędy przez podmioty medyczne.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 h 46 min.