dr Ewelina Skwierczyńska Ekspert w zakresie podatków

Podatki dochodowe w biznesie od 2021 r. – Podatek Estoński, zmiany w PIT, prosta spółka akcyjna, struktury hybrydowe

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Podczas szkolenia zaprezentowane zostały podatkowe i praktyczne aspekty obowiązywania i stosowania nowych regulacji prawnych dla mikro i mały podatników CIT. Od 1 stycznia 2021 roku w Polsce pojawił się tzw. podatek estoński, a także został zwiększony limit dla progu podatkowego w wysokości 9% oraz dla ryczałtu ewidencjonowanego. Ponadto wchodzą w życie zmiany dotyczące tzw. struktur hybrydowych, a także wprowadzono całkowite zwolnienie z płacenia podatku dochodowego dla firm, które przeznaczą zysk na inwestycje.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podatek estoński :
 • Istota regulacji.
 • Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych.
 • Zakres podmiotowy – dla kogo?
 • Podmioty przekształcone i nowo zawiązane.
 • Podmioty połączone i podzielone.
 • Zakres przedmiotowy – od czego?
 • Nakłady inwestycyjne.
 • Korekta cen transferowych.Ukryte zyski.
 • Podstawa opodatkowania.
 • Skala podatkowa w CIT od 2021 r.
 • Domiar zobowiązania.
 • Obowiązki informacyjne i płatność podatku.
 • Okres obowiązywania preferencji.
 • Nowy, specjalny fundusz inwestycyjny w BGK.
 1. Koszty podatkowe z tytułu zatrzymanych zysków na kapitale zapasowym/rezerwowym oraz wniesionych
  dopłat do spółki w latach 2020, 2021 i kolejnych:
 • Istota nadzwyczajnych KUP.
 • Zakres zastosowania.
 • Okres obowiązywania.
 • Wcześniejsza wypłata lub zwrot dopłat – skutki podatkowe.
 1. Nowy zryczałtowany podatek w PIT:
 • Nowe zasady opodatkowania dywidendy, wypłaconych zysków.
 • Nowe szczególne stawki podatkowe.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r.
 1. Zmiany w ustawie o rachunkowości, Ordynacji podatkowej i KKS:
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia.
 • MDR.
 • Obowiązki sprawozdawcze.
 • Nowa odpowiedzialność w KKS.
 1. Prosta spółka akcyjna:
 • Zakres opodatkowania w CIT i PIT.
 • Skutki w VAT.
 • Skutki w PCC.
 1. Struktury hybrydowe:
 • Zakres podmiotowy – wobec kogo nowe przepisy mają zastosowanie?
 • Zakres przedmiotowy zmiany zasad opodatkowania dochodów.
 • Wpływ nowej regulacji na UPO.
 1. Inne zmiany podatkowe na 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 10 min.