Podatki 2021 – rewolucyjne zmiany w CIT/PIT i VAT (Slim VAT i Estoński CIT.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad wdrożeniem pakietu zmian w ustawie o VAT, które zaczną obowiązywać najprawdopodobniej w pierwszych miesiącach 2021 r. Planowane zmiany dotyczą pakietu SLIM VAT, systemu zwrotu podatku podróżnym (tzw. TAX FREE), podatku akcyzowego oraz tzw. estońskiego CIT-u. Podczas szkolenia ekspert szczegółowo omówił wszystkie planowane zmiany legislacyjne – VAT, CIT/PIT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
I BLOK –  Zmiany w VAT:

 1. Pakiet zmian SLIM VAT:
  – wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0%,
  – wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego,
  – spójne kursy walut,
  – odliczanie VAT z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych,
  – podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości,
  – uproszczenia przy korektach faktur.
  2. Pakiet przepisów doprecyzowujących i uzupełniających VAT:
  – zmiana do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej,
  – przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015,
  – zmiany doprecyzowujące w zakresie:
  – wykazu podatników VAT (tzw. „biała lista podatników”),
  – mechanizmu podzielonej płatności,
  – nowego JPK VAT,
  – uchylenie ust. 8 w art. 7 ustawy o VAT.
  3. Pozostałe zmiany w VAT:
  – zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE); Platformie Usług Elektronicznych
  Skarbowo-Celnych (PUESC),
  – kasy online,
  – zmiany w prawie bankowym.
  4. Zmiany w akcyzie:
  – opodatkowanie zmian konstrukcyjnych,
  – wiążące informacje akcyzowe – wiążące także dla podatnika,
  – ewidencje akcyzowe w formie elektronicznej,
  – nowe kary i sankcje.

II BLOK – Zmiany w podatkach dochodowych:

 1. Estoński CIT:
  – geneza i założenia ogólne estońskiego CIT,
  – odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego,
  – podmioty uprawnione i nieuprawnione do ryczałtu:
  – obowiązkowa forma prawna,
  – ograniczenie w zakresie struktury własnościowej i bezpośrednich powiązań kapitałowych,
  – wymogi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  – limit przychodowy,
  – warunki dotyczące zatrudnienia i struktury przychodów,
  – zróżnicowanie opodatkowania tzw. małych podatników i pozostałej kategorii podatników,
  – kryterium dynamiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych,
  – przedmiot opodatkowania i określanie podstawy opodatkowania,
  – znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego,
  -co z ulgami i rozliczaniem straty podatkowej przy estońskim CIT?
  – stawki podatkowe,
  – prawo do odliczenia podatku,
  – alternatywna forma opodatkowania – tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny,
  2. Pozostałe zmiany w podatku dochodowym:
  – nowa szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania,
  – ulga IP Box,
  – ulga na złe długi.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 05 min.