Podatek VAT dla Lasów Państwowych – zmiany w ustawie w 2020 roku.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian w VAT od 1 lipca 2020 roku, które będą miały wpływ na rozliczenia podatkowe, zapoznanie uczestników z aktualnymi interpretacjami organów podatkowych oraz z orzeczeniami sądowymi istotnymi z punktu widzenia sektora leśnego z uwzględnieniem jego specyfiki.

Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, w tym w szczególności nadleśnictwa, jak również innych podmiotów, których działalność wiąże się z szeroko pojętą gospodarką leśną (zakłady usług leśnych, tartaki, składy drewna itp.).

Szkolenie porusza szczegółowo m.in. takie zagadnienia jak:

  • Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) i jej zastosowanie w nadleśnictwach;
  • zmiana nomenklatury statystycznej dla towarów z PKWiU na CN;
  • zmiana stawek na niektóre towary i usługi;
  • nowe zasady wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 roku;
  • prezentacja paragonów z NIP w JPK;
  • nowa struktura JPK_VAT, likwidacja deklaracji VAT-7, zmiany w informacji podsumowującej VAT-UE w nadleśnictwach;
  • fakturowanie i refakturowanie w nadleśnictwach – terminy wystawiania faktur i refaktur, kiedy stosujemy noty korygujące a kiedy faktury korygujące, zasady stosowania skonta, faktury elektroniczne, problemy przy wystawianiu faktur zaliczkowych;
  • świadczenia dla pracowników – wycena, czy można ustalić dla pracownika cenę w wysokości niższej niż rynkowa z punktu widzenia nowych oznaczeń w JPK;
  • transakcje unijne – WDT , sprzedaż usług przez nadleśnictwa od 2020 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 h 47 min.