Podatek u źródła w 2020 r.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Szkolenia umożliwia zdobycie kompleksowej i praktycznej wiedzy na temat podatku u źródła przy płatnościach na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych) z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 stycznia 2020 r.

Ponadto ekspert omówi najnowsze i najważniejsze wyroki, orzeczenia i interpretacje podatkowe oraz inne wybrane zagadnienia związane z podatkiem u źródła.

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, którzy chcieliby zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu podatku u źródła.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany związane z poborem podatku u źródła od początku 2019 r. wraz z terminowym odroczeniem stosowania nowych zasad do końca 2020r.
2. Należyta staranność od 2 ml zł, czy też od pierwszej płatności na rzecz nierezydenta.
3. Projekt objaśnień podatkowych z 19 czerwca 2019r. dotyczący zasad poboru podatku u źródła i zasad zachowania należytej staranności.
4. Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów.
5. Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce – art. 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne) oraz art. 29 ustawy o PIT.
6. Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL.
7. Zwolnienie z podatku u źródła należności licencyjnych od 1 lipca 2013r. i wypłacanych dywidend – warunki zwolnienia.
8. Opodatkowanie odsetek na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (skutki podatkowe dotyczące odsetek od zaległości, kapitalizacji odsetek, Cash-pooling).
9. Opodatkowanie odsetek w świetle przepisów UE i PL.
10. Opodatkowanie należności licencyjnych oraz innych świadczeń określonych w art. 21 ustawy o CIT na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
11. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz urządzeń przemysłowych, środków transportu.
12. Opodatkowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych i innych umów określonych w art. 29 ustawy o PIT.
13. Certyfikat rezydencji: oryginał czy kopia (z uwzględnieniem zmian od początku 2019 r. oraz regulacji szczególnych związanych z przepisami antykryzysowymi).
14. Przeliczanie wartości określonych w walucie dla celów podatkowych w Polsce.
15. Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (termin poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z, informacje IFT); odroczenie terminu IFT-2R ze względu na COVID-19.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 3 h 45 min.