Ochrona danych osobowych w dziale kadr.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów HR i kadrowo-płacowych. Obejmuje tematykę przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w trakcie rekrutacji oraz pracowników podczas ich zatrudnienia, w tym w kontekście przetwarzania ich danych na potrzeby ZFŚS, jak i kwestie legalności monitorowania pracowników w miejscu pracy i poza nim. Poruszona została też kwestia kiedy, komu i na jakiej zasadzie dane mogą zostać udostępnione.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Co tak naprawdę zmieniło RODO?
1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w dziale HR/ kadrowo-płacowych i zasady ich ustalania.
2. Upoważnienie do przetwarzania danych – zakres i forma.

II. Proces rekrutacji:
1. Jakich informacji pracodawca może żądać na etapie rekrutacji?
2. Czy pracodawca przetwarza wszystkie dane zawarte w CV (nawet te którymi nie jest zainteresowany, a znalazły się one w CV jak np., zainteresowania)?
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji – czy na gruncie RODO jest w ogóle potrzebna?
4. Dozwolony zakres sprawdzania kandydatów – m.in. referencje, Internet, portale społecznościowe.
5. Jak długo można przechowywać dokumenty rekrutacyjne?

III. Dane osobowe osób zatrudnionych:
1. Zmiany Kodeksu Pracy w związku z dostosowaniem do RODO.
2. Dokumentacja zatrudnienia i akta osobowe po zmianach w 2019 r.
3. Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika.
4. RODO a ZFŚS.
5. Niepracownicze formy zatrudnienia a zakres przetwarzanych danych osobowych.
6. Monitoring w miejscu pracy – m.in. wizyjny, poczty elektronicznej, aktywności w Internecie, oprogramowanie szpiegujące, GPS-y w autach służbowych czy śledzenie telefonów służbowych.
7. Omówienie opinii Grupy Roboczej 2/2017 na temat przetwarzania danych w miejscu pracy.
8. Śledzenie aktywności obecnych i byłych pracowników na portalach społecznościowych – czy i w jakim
zakresie dopuszczalne?
9. Wykorzystanie wizerunku (zdjęcia) pracownika dla potrzeb pracodawcy – identyfikator pracowniczy, zdjęcia
z wydarzeń firmowych, publikacja sylwetki nowo zatrudnionego pracownika w intranecie.
10. Dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych – czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności
kandydatów na pracowników i pracowników?
11. Dane biometryczne w zatrudnieniu – dopuszczalność przetwarzania.
12. Czy dane pracowników można udostępniać (np. związkom zawodowym, komornikom)?
13. Usuwanie danych- kiedy, co i jak usuwać? podstawowe funkcjonalności systemów informatycznych

IV. Podsumowanie:
Czas na pytania od uczestników szkolenia.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 3 h 50 min.