Nowy JPK – stosowanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy w SP ZOZ.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Szkolenie dedykowane jest podmiotom medycznym, szczególnie o statusie SP ZOZ. Podczas zajęć omówione zostały zarówno transakcje sprzedażowe typowe dla działalności medycznej, jak i zasady przyporządkowania do właściwych PKWiU w przypadku usług i kodów CN w przypadku towarów.


Szkolenie skupiło się na właściwym wypełnieniu przez podmiot medyczny nowej struktury JPK, co jest obowiązkiem sprawozdawczym o szczególnym znaczeniu dla Ministerstwa Finansów.

W szkoleniu omówione zostały różnice pomiędzy nową strukturą JPK a wersją obowiązującą do 30.09.2020 r. w zakresie stosowania ich w SP ZOZ. Wskazane zostały również dokumenty, które należy wprowadzić do ewidencji sprzedaży oraz ewidencji zakupu. Przedstawione zostały również konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK_VAT.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Omówienie różnic pomiędzy nową strukturą JPK obowiązująca od 1.10.2020r. a wersją obowiązującą do 30.09.2020r. w zakresie stosowania ich w SP ZOZ.
  2. Co należy wprowadzić do ewidencji sprzedaży? Zakres danych ewidencji VAT w części ewidencyjnej sprzedażowej SP ZOZ.
  3. Co należy wprowadzić do ewidencji zakupu w SP ZOZ? Zakres danych ewidencji VAT w części ewidencyjnej zakupowej.
  4. Omówienie części deklaracyjnej w SP ZOZ w nowym JPK i zasady jej weryfikacji.
  5. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK_VAT przez SP ZOZ: autokorekta JPK_VAT, korekta JPK_VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego, zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł po zmianie wynikającej z Tarczy Antykryzysowej, odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK_VAT.
  6. Na jakich zasadach odbywać się będzie korekta deklaracji i JPK_VAT po zmianie przepisów, gdy dotyczyć będzie okresu sprzed zmiany przepisów?
  7. Jak sprawnie wdrożyć nowy plik JPK w SP ZOZ? Jakie działania mają wdrożyć działy finansowe?

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 h 45 min.