Ekspert z zakresy prawa podatkowego Michał Podsiedlik

Nowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Szkolenie szczegółowo omawia najistotniejsze zagadnienia związane z udzielaniem urlopu wypoczynkowego. Ekspert m.in.: wskazuje możliwości jednostronnego udzielania urlopu przez pracodawcę, doprecyzowuje sytuacje, w których pracownik może rozpocząć urlop bez zgody pracodawcy, omawia okoliczności odmowy udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie czy wskazuje w praktyce jak udzielać urlopu osobom, których czas pracy jest krótszy lub dłuższy niż 8 godzin.

Porusza również zagadnienia, które nie zostały uregulowane w przepisach prawa pracy (np. udzielanie urlopu pracownikowi bezpośrednio po zakończeniu choroby trwającej dłużej niż 30 dni).

Szkolenie oparte jest na aktualnie obowiązującym stanie prawnym, orzecznictwie Sądu Najwyższego, stanowiskach urzędów (Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Pracy) oraz poglądach prezentowanych w literaturze prawa pracy.

Szkolenie szczegółowo omawia m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Pierwszy urlop wypoczynkowy;
  2. Udzielanie urlopu;
  3. Urlop na żądanie;
  4. Urlop zaległy;
  5. Pozostałe zagadnienia dotyczące urlopów wypoczynkowych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

 

Czas trwania szkolenia: 2 h 49 min.