Łukasz Żak Ekspert ds. zatrudniania cudzoziemców

Nowe zasady delegowania pracowników za granicę w 2020 r. Przemieszczanie się pracowników delegowanych oraz warunki świadczenia pracy w krajach UE w okresie pandemii COVID-19.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Szkolenie porusza bardzo szeroki zestaw zagadnień związanych z delegowaniem pracowników. Swym zakresem obejmuje nie tylko bardzo istotne zmiany prawne od 2020 roku ale także warunki delegowania pracowników i świadczenia przez nich pracy w okresie i w związku z pandemią COVID-19.

Ekspert wskazuje na nowe regulacje prawno-administracyjne dotyczące delegowania pracowników obowiązujące od 30 lipca 2020 r, kwestie podatkowe i ubezpieczenia społecznego, a także na prawo pracy na przykładach takich krajów jak: Niemcy, Austria, Holandia i kraje Skandynawskie.

Zestawienie najistotniejszych zagadnień poruszanych na szkoleniu.

1. Nowe warunki delegowania pracowników do krajów UE wg. postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r.:

 • nowe zasady określania warunków pracy oraz wynagrodzenia pracowników delegowanych – na przykładzie delegowania do Niemiec;
 • delegowanie długookresowe (12 miesięcy) – zasady kumulacji – konsekwencje prawne;
 • wpływ nowych regulacji na koszty realizacji usług polskich przedsiębiorstw.

2. Warunki przemieszczania się pracowników wewnątrz obszaru UE w zawiązku z pandemią COVID-19.

3. Zasady delegowania pracowników do krajów spoza UE;

 • wymagania administracyjne;
 • ubezpieczenie społeczne pracowników delegowanych;
 • rozliczenia podatkowe.

4. Proces realizacji usług w krajach UE – jak uniknąć kar i bezpiecznie delegować pracowników?

5. Delegowanie cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy, Rosji czy Białorusi) do krajów UE:

 • legalność pracy i pobytu delegowanych pracowników z krajów trzecich;
 • ubezpieczenie społeczne dla delegowanego cudzoziemca jako reguła specjalna;
 • ograniczenia czasowe i prawne.

6. Ubezpieczenie pracowników delegowanych.

7. Proces realizacji usług na przykładzie Niemiec, Austrii oraz krajów Skandynawskich.

8. Opodatkowanie pracowników oddelegowanych oraz zysków przedsiębiorstwa w procesie świadczenia usług:

 • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy;
 • problemy w rozliczeniach rocznych pracowników delegowanych – jak uniknąć pułapki podwójnego podatku:
 • metody unikania podwójnego opodatkowania – jak rozliczać dochody uzyskane za granicą;
 • pozostałe zobowiązania podatkowe w procesie świadczenia usług – m.in. podatek VAT, podatek  budowalny, itp.

Czas trwania szkolenia: 3 h 54 min.