Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Najtrudniejsze problemy związane z wdrożeniem PPK.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Zapraszamy na szkolenie podczas którego ekspert szczegółowo omawia najtrudniejsze zagadnienia związane z PPK. Skierowane jest ono głównie do podmiotów, które już wdrożyły lub są w trakcie wdrażania programu, a więc znają założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W trakcie szkolenia przedstawione zostały największe problemy i wyzwania z jakimi podczas wprowadzania PPK stykało się wielu pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników.

Szkolenie porusza szczegółowo m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Czy osoby 55+ mogą zostać zapisane do PPK automatycznie?
 2. Jak postąpić w przypadku błędnego zapisania osoby zatrudnionej do PPK? Jakie roszczenia może mieć wobec pracodawcy osoba błędnie zapisana do programu?
 3. Na jaki dzień należy sprawdzić wiek osoby zatrudnionej, kiedy należy zapisać do PPK osoby przebywające na urlopach bezpłatnych?
 4. Czy powinniśmy zapisywać do PPK osoby na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych? Analiza błędu wprowadzonego w nowelizacji.
 5. Jak powinna wyglądać klauzula informacyjna RODO związana z PPK i kiedy należy ją wręczyć?
 6. Wykroczenia z ustawy: na czym polega nakłanianie do rezygnacji z PPK w rozumieniu art. 108 ustawy? Czy każda negatywna opinia o PPK stanowi czyn zabroniony?
 7. Kiedy należy ponownie zapisywać pracowników do PPK po złożeniu przez nich  rezygnacji.
 8. Od kiedy skuteczna jest i jakie konsekwencje powoduje:
 • deklaracja o rezygnacji z uczestnictwa w PPK;
 • deklaracja o akcesie do PPK dla osób 55+ i osób które uprzednio zrezygnowały z udziału w PPK;
 • deklaracja o wpłacie dodatkowej i zmiana tej deklaracji?
 1. Pół roku po wdrożeniu – jakie problemy występują z liczeniem okresu zatrudnienia? Gdzie najłatwiej popełnić błąd?
 2. Gdy popełnimy błąd przy naliczaniu wpłat do PPK – analiza zasad dokonywania korekt.
 3. Jakie informacje należy wprowadzić do regulaminu wynagradzania w związku z wprowadzeniem PPK?
 4. Udział reprezentacji pracowników w wyborze instytucji finansowej – skład reprezentacji oraz sposób jej wyłonienia. Jak w możliwie najpełniejszym zakresie odformalizować proces wyboru? Co w przypadku braku możliwości jej wyłonienia?
 5. Kiedy reprezentację osób zatrudnionych może zastąpić komisja socjalna lub przedstawiciele pracowników?
 6. Analiza 3 sposobów potrącania podatku dochodowego od wpłaty pracodawcy – jaką metodykę wybrać?
 7. Pół roku po wdrożeniu – analizujemy i porównujemy wyniki instytucji finansowych. Kto najlepiej zarządza naszymi środkami?

Zapraszamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 h 51 min.

Zaloguj się!