Najnowsze zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem m.in. ustawy o koronawirusie.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Celem szkolenia jest omówienie licznych zmian i nowości w przepisach prawa pracy jakie weszły w życie w ostatnim czasie, m.in. w zakresie: świadectw pracy, uprawnień rodzicielskich oraz uprawnień osób objętych ochroną przedemerytalną. Ekspert podejmuje również niezwykle istotny temat najnowszej ustawy o koronawirusie i jej skutków zarówno dla pracodawców jak i pracowników, oraz odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

  • mobbing, dyskryminacja i równe traktowanie;
  • korzystanie z „uprawnień rodzicielskich” przez członków najbliższej rodziny;
  • zmiany w świadectwach pracy;
  • praca zdalna;
  • dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Czas trwania szkolenia: 50 min.