Mechanizm podzielonej płatności i „biała lista” w podmiotach leczniczych.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz weryfikacji rachunków bankowych na „białej liście” kont przez podmioty lecznicze. Ekspert skupia się przede wszystkim na praktycznych aspektach wdrożenia nowych rozwiązań prawnych.

Szkolenie porusza m.in. takie zagadnienia jak:

  • zasady stosowania „białej listy” oraz mechanizmu podzielonej płatności w podmiotach leczniczych;
  • sposób rozdzielania środków przez bank po zastosowaniu przelewu podzielonego;
  • sankcje przewidziane za błędne stosowanie przepisów;
  • podobieństwa i różnice w stosowaniu „białej listy” i mechanizmu podzielonej płatności przez podmioty lecznicze.

Czas trwania szkolenia: 55 min.