Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Excel – kurs dla początkujących, poziom podstawowy

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started
Zgodnie ze stanem prawnym na dzień 21.05.2021 r.
Szkolenie obejmujące podstawy działania programu Excel dedykowane jest każdemu, kto do tej pory nie miał kontaktu z arkuszem kalkulacyjnym lub kontakt ten był znikomy. Stanowi ono pierwszy krok w nauce obsługi programu Excel. Kurs ma na celu przekazanie wiedzy na temat: sprawnego poruszania się w arkuszu kalkulacyjnym; zasad obowiązujących w prostych obliczeniach i podstawowych operacjach; sortowania i filtrowania informacji; podstaw stosowania funkcji i formuł; budowania wykresów i ich formatowania oraz utrwalania efektów swojej pracy w arkuszu w postaci zapisu i wydruku.

Program szkolenia:

1. Okno (interfejs) programu Excel:

 • elementy okna programu (arkusz/e, wstążka, pasek szybkiego dostępu, pasek stanu),
 • wyjaśnienie pojęć (skoroszyt, arkusz, komórka),
 • wyszukiwanie, wybieranie komórek i zakresów,
 • poruszanie się po arkuszach i skoroszycie,
 • dzielenie okna,
 • pasek SZYBKI DOSTĘP
 • podstawowe skróty klawiaturowe.

2. Praca z arkuszami:

 • tworzenie / usuwanie arkuszy.
 • przenoszenie/ kopiowanie arkuszy,
 • nazywanie / kolorowanie arkuszy,
 • ukrywanie / odkrywanie arkuszy,
 • praca na wielu arkuszach jednocześnie,
 • podstawowe skróty klawiszowe dotyczące arkuszy.

3. Wprowadzanie treści:

 • wprowadzanie danych i edycja zawartości komórek,
 • szybkie wypełnianie przez przeciąganie,
 • wypełnianie błyskawiczne,
 • inteligentne wyszukiwanie,
 • wstawianie i praca z prostymi obiektami graficznymi,
 • znajdź, znajdź i zamień.
 • skopiuj do schowka, wklej,
 • omówienie skrótów klawiszowych ułatwiających pracę.

4. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie:

 • kopiowanie / wklejanie / wypełnianie komórek i zakresów komórek,
 • tworzenie / kopiowanie / usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy,
 • ukrywanie / odkrywanie wierszy i kolumn, ustawianie szerokości i wysokości,
 • formatowanie graficzne standardowe (czcionki, kolory, wypełnienia, obramowania),
 • korzystanie z MALARZA FORMATÓW (narzędzia do szybkiego kopiowania czcionek, kolorów, wypełnień, obramowań),
 • formatowanie tekstów i liczb (zmiana sposobu wyświetlania danych a wartość w komórce),
 • komentarze: wstawianie, wygląd, edycja,
 • daty: formatowanie, dobre praktyki, najczęstsze problemy i jak sobie z nimi radzić,
 • sposoby czyszczenia danych (selektywne lub cała zawartość komórki),
 • wklej specjalnie,
 • omówienie skrótów klawiszowych ułatwiających pracę.  

 5. Formuły:

 • wstawianie i modyfikowanie formuł, działania matematyczne,
 • podstawowe i najczęściej używane funkcje (przycisk AUTOSUMOWANIE),
 • adresowanie względne, bezwzględne i mieszane,
 • funkcje logiczne LUB, ORAZ,
 • funkcja warunkowa JEŻELI.

6. Formatowanie warunkowe:

 • podstawowe reguły wyróżniania komórek w zależności od wartości.

7. Obiekt TABELA:

 • tworzenie i formatowanie tabel,
 • dynamiczne uzupełnianie formuł.

8. Poprawność danych:

 • sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych (kryteria poprawności),
 • listy rozwijane + różne sposoby dodawania danych.

9. Sortowanie danych i filtry:

 • narzędzie FILTRUJ,
 • sortowanie wg wartości,
 • sortowanie wg wielu kolumn jednocześnie (sortowanie niestandardowe).

10. Listy niestandardowe:

 • wypełnianie dniami tygodnia / miesiącami,
 • sortowanie wg listy niestandardowej.

11. Sprawdzanie i poprawianie formuł:

 • rodzaje błędów,
 • śledzenie zależności.

12. Prezentacja graficzna danych – praca z wykresami:

 • podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych,
 • formatowanie wykresów za pomocą dostępnych styli oraz ręcznie.

13. Drukowanie:

 • zakres wydruku, podział stron, orientacja, marginesy, dopasowanie do strony,
 • drukowanie obiektów i komentarzy,
 • drukowanie siatki i nagłówków kolumn i wierszy,
 • nagłówki i stopki stron, numerowanie stron,
 • powtarzanie kolumn i wierszy jako nagłówka strony wydruku,
 • dodawanie znaku wodnego,
 • drukowanie do pliku.

14. Zarządzanie skoroszytami:

 • tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów,
 • tworzenie z szablonu,
 • wersjonowanie,
 • właściwości pliku, inspekcja dokumentu kompatybilność.
Zaloguj się!