Estoński CIT – nowość w opodatkowaniu spółek kapitałowych.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Aktualnie spółka kapitałowa zobowiązana jest zapłacić podatek od osiągniętego zysku, niezależnie od tego, na jaki cel ten zysk przeznaczy. Niebawem dotychczasowe zasady nie muszą mieć zastosowania. Od stycznia 2021 r. planowane jest bowiem wejście w życie nowelizacji ustawy o CIT, która włącza do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany „estońskim CIT”.

Według wstępnych założeń spółki kapitałowe o obrotach do 50 mln zł nie będą musiały płacić CIT, tak długo, jak nie będą wypłacać zysków.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian ze szczegółowo omówionymi założeniami opodatkowania w ramach estońskiego CIT-u. Zmiana opodatkowania dla wielu firm może mieć rewolucyjny charakter – kluczowe będzie m.in. dostosowanie strategii biznesowej do wymogów wydatkowania środków na cele inwestycyjne, czy przestrzeganie nowych limitów – zarówno na poziomie obrotów, jak i struktury  udziałowej oraz zatrudnionego personelu.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Geneza estońskiego CIT;
  2. Założenia ogólne;
  3. Podmioty uprawnione i nieuprawnione do ryczałtu;
  4. Kryterium dynamiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych;
  5. Dopasowanie dotychczasowych rozliczeń w podatku CIT do nowych wymogów systemowych;
  6. Określanie podstawy opodatkowania;
  7. Darowizny, ulgi B+R, ulgi na złe długi i inne ulgi a prawo do odliczeń od podstawy opodatkowania;
  8. Ceny transferowe;
  9. Rozliczanie straty podatkowej;
  10. Wysokość podatku;
  11. Domiar zobowiązania podatkowego;
  12. Rozliczenie dochodów osiągniętych poza terytorium Polski;
  13. Okres trwania formy opodatkowania;
  14. Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem;
  15. Dopełnienie obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych dla celów bilansowych i podatkowych oraz płatność podatku;
  16. Dostosowanie regulacji ustawy o PIT, ustawy o rachunkowości i Kodeksu karnego skarbowego;
  17. Wykorzystanie specjalnego funduszu (rachunku) inwestycyjnego;
  18. Zakończenie opodatkowania ryczałtem, w tym sytuacja „przejścia” na rozliczanie poprzez fundusz inwestycyjny;
  19. Przepisy przejściowe.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 00 min.