Dokumentacja pracownicza 2019.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Analizujemy najważniejsze zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej w kontekście nowych regulacji prawnych jakie weszły w życie 2019 roku. 
W trakcie szkolenia skupiamy się m.in. na takich zagadnieniach jak:

  • skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat;
  • postać prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej – digitalizacja dokumentów;
  • nowy podział akt osobowych;
  • zakres dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;
  • nowe obowiązki informacyjne po stronie pracodawcy.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie najważniejszych aspektów wymienionych zagadnień oraz wskazanie w jaki sposób zastosować je w praktyce.

Czas trwania szkolenia: 1h 23 min.