Dochody zagraniczne po likwidacji ulgi abolicyjnej – praktyczne aspekty rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody z zagranicy.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących przepisów i planowanych zmian w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych. Ekspert omówił zasady regulujące opodatkowanie poszczególnych kategorii dochodów, a także metody unikania podwójnego opodatkowania w świetle odpowiednich umów międzynarodowych oraz ustawy o podatku PIT. Poruszone zostały również takie kwestie, jak likwidacja „ulgi abolicyjnej”, budząca wątpliwości Konwencja MLI, czy „exit tax”, czyli podatek od niezrealizowanych zysków dla osób zmieniających rezydencję podatkową.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – podstawowe definicje i ich interpretacja:
  a) modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku,
  b) miejsce zamieszkania lub siedziba w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i Konwencji Modelowej OECD, w tym znaczenie certyfikatów rezydencji.

  2. Metody unikania podwójnego opodatkowania:
      a) metoda wyłączenia z progresją (odliczenia),
      b) metoda proporcjonalnego zaliczenia (odliczenia),
      c) „ulga abolicyjna” – likwidacja od 2021,
      d) Konwencja MLI – w jaki sposób zmieni zasady opodatkowania?

  3. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych:
      a) dochody z pracy najemnej:
          • ustalenie kraju źródła dochodów,
          • zasady obliczania okresów pobytu za granicą, pojęcie pracodawcy w umowach,
          • opodatkowanie marynarzy,
      b) wolny zawód,
      c) członkowie rad nadzorczych,
      d) artyści i sportowcy,
      e) pracownicy państwowi,
      f) emerytury.

  4. Exit tax – nowy podatek od 2019 r.:
      a) definicje,
      b) zasady opodatkowania,
      c) obowiązki podatników, stawki, terminy płatności.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 3 h 15 min.