Delegowanie pracowników za granicę – jak przygotować się do rewolucyjnych zmian.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Od 31 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę będą to największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do UE. W większości są one niekorzystne dla firm, m.in.: skrócone zostaną maksymalne okresy delegowania oraz nałożone nowe obowiązki w zakresie koordynacji ubezpieczeń.

Unia Europejska przyjęła zmianę dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, która od 31.07.2020 r. ogranicza swobodę delegowania pracowników i podwyższa koszty z tym związane. 

Niekorzystne zmiany przyniesie też planowana nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpieczeń społecznych. Natomiast w kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wątpliwości rodzi wchodząca w życie  Konwencja MLI. Obawy budzi także sprawa Brexitu i regulacji dotyczących współpracy z Wielką Brytanią.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z formami delegowania pracowników do pracy za granicą, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie, a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania uzyskanych przez nich dochodów. Szczegółowo przedstawione zostaną przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych, dzięki  czemu uczestnicy poznają praktyczne możliwości jak najbardziej optymalnego wykorzystania ich w praktyce.

Ekspert przybliża prawne uwarunkowania dotyczące zatrudniania pracowników poza granicami kraju. Omawia również obowiązki pracodawców w zakresie odprowadzania zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych poza granicami.

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i księgowych firm, delegujących pracowników zagranicę, do przedsiębiorców prowadzących działalność poza granicami kraju, a także do doradców  podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie – podobieństwa i różnice;
  2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej;
  3. Zasady podejmowania pracy przez Polaków za granicą;
  4. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  5. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek;
  6. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami;
  7. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą;
  8. Metody unikania podwójnego opodatkowania;
  9. Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa.

Czas trwania szkolenia: 4 h 30 min.