Ekspert z zakresy prawa podatkowego Michał Podsiedlik

Czas pracy w obliczu zagrożenia epidemiologicznego

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Sytuacja zagrożenia epidemicznego przyniosła liczne zmiany przepisów prawa pracy. Wśród nich liczne modyfikacje dotyczą regulacji związanych z czasem pracy. W trakcie szkolenia omówione zostały najważniejsze zagadnienia z tej tematyki, takie jak: odpoczynek dobowy i tygodniowy, wydłużenie dobowego czasu pracy poprzez wprowadzenie równoważnego czasu pracy czy zasady dokumentowania i ewidencjonowania pracy zdalnej.

Przeanalizowane zostały prawne możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego wraz z korzyściami i zagrożeniami płynącymi z tego faktu. Ekspert wskazał czy i w jakim zakresie należy zmieniać obowiązujące u pracodawcy przepisy wewnątrzzakładowe (np. regulamin pracy). Opisane zostały sytuacje, w jakich pracodawca musi uzyskać zgodę strony pracowniczej, a kiedy może samodzielnie wprowadzać zmiany w zakresie czasu pracy.

Ekspert omówił także jak w trakcie zagrożenia epidemicznego stosować przepisy kodeksu pracy dotyczące m.in. zmiany rozkładu czasu pracy, polecenia pracy w godzinach nadliczbowych czy zadaniowego czasu pracy.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Nowe regulacje dotyczące czasu pracy w trakcie zagrożenia epidemicznego.
  2. Zmiany w wydłużaniu okresu rozliczeniowego.
  3. Polecenie pracy zdalnej – w jakiej formie wydawać, jak dokumentować i w jaki sposób uwzględniać w ewidencji czasu pracy.
  4. Doba pracownicza i jej wpływ na prawidłowe rozliczanie czasu pracy. 
  5. Ruchomy czas pracy i korzyści z niego płynące – zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracowników.
  6. Praca w godzinach nadliczbowych – jak wydawać polecenia takiej pracy, jak ją prawidłowo rekompensować. 
  7. (Nie)typowe sytuacje dotyczące czasu pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 h 50 min.