Ekspert z zakresy prawa podatkowego Michał Podsiedlik

Czas pracy w jednostkach samorządowych.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Jednym z najważniejszych zadań pracodawcy będącego jednostką samorządu terytorialnego jest prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy. W porównaniu z pozostałymi pracodawcami zadanie jest o tyle trudniejsze, że poza Kodeksem pracy należy brać pod uwagę również ustawę o pracownikach  samorządowych, która  zawiera odrębne regulacje dotyczące czasu pracy. praca zdalna w Urzędzie;

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi czasu pracy w samorządzie terytorialnym oraz omówienie wielu kontrowersji, z jakimi mogą się spotkać podczas wykonywania swoich obowiązków. Wykorzystane zostaną do tego zarówno stanowiska urzędów zajmujących się czasem pracy w samorządzie (np. Główny Inspektorat Pracy, Ministerstwo Pracy), jak również orzecznictwo Sądu Najwyższego. W trakcie szkolenia omówione zostaną również najnowsze regulacje dotyczące pracy zdalnej w urzędzie oraz obowiązujące od 2019 r. zmiany dotyczące sposobu prowadzenia oraz okresu przechowywania ewidencji czasu pracy.

Szkolenie porusza m.in. takie tematy jak:

  • praca zdalna w Urzędzie;
  • planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników samorządowych;
  • ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019 r.;
  • praca w godzinach nadliczbowych.

Czas trwania szkolenia: 2 h 50 min.