Czas pracy – praktyczny warsztat z planowania i rozliczania czasu pracy.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Szkolenie pozwala zdobyć, usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy, prowadzenia dokumentacji w tym zakresie oraz zasad odpowiedzialności za błędy osób odpowiedzialnych w danej organizacji za czas pracy. Oprócz wiedzy teoretycznej ekspertka podała ćwiczenia i zadania w zakresie samodzielnego planowania i rozliczania czasu pracy. Zaprezentowane zostały również orzeczenia sądów, a także stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kodeksowe definicje czasu pracy:

 • od kiedy liczy się czas pracy,
 • podstawowe pojęcia kodeksowe dotyczące czasu pracy – doba pracownicza, normy, wymiary, okresy rozliczeniowe, odpoczynki.
 1. Planowanie czasu pracy:
 • ustalenie odpowiedzialności za czas pracy pracowników,
 • jak dobrać systemy i okresy rozliczeniowe do potrzeb danego zakładu pracy,
 • ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętych systemach czasu pracy,
 • kiedy pracodawca jest zwolniony z konieczności tworzenia rozkładu czasu pracy,
 • jak ustalić wymiar czasu pracy w przyjętym okresie,
 • jak uregulować problematykę zmian w harmonogramach czasu pracy,
 • na jakie okresy tworzymy harmonogramy czasu pracy,
 • dla kogo nie tworzymy harmonogramów czasu pracy,
 • zasady stosowania ruchomego czasu pracy.
 1. Czas pracy osób niepełnosprawnych:
 • normy czasu pracy osób niepełnosprawnych,
 • prawo do dodatkowej przerwy w pracy,
 • normy czasu pracy a wysokość wynagrodzenia,
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy,
 • zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 1. Planowanie czasu pracy w podróży służbowej:
 • jak rozliczyć czas pracy podróży służbowej i szkolenia,
 • jak i czy w ogóle zaliczyć czas podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy,
 • czy czas przejazdów to czas pracy,
 • kiedy w podróży służbowej i podczas szkolenia mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi,
 • obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej,
 • jak pracodawca powinien rekompensować pracownikom podróż służbową.
 1. Dyżur – co to takiego i jak go rozliczać:
 • jakie są zmiany w ewidencjonowaniu dyżuru.
 1. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy po nowemu oraz okresy jej przechowywania:
 • forma prowadzenia – czy można prowadzić elektronicznie, jeśli akta osobowe są prowadzone w formie tradycyjnej,
 • jakie wymagania muszą spełniać nowe dokumenty elektroniczne,
 • w jaki sposób pracownik będzie musiał potwierdzać zapoznanie się z harmonogramem czasu pracy,
 • jakie dokumenty należy przechowywać z dokumentacją czasu pracy,
 • okresy przechowywania ewidencji czasu pracy.
 1. Praca w godzinach nadliczbowych, w soboty, w niedziele i święta oraz w porze nocnej:
 • zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych,
 • ustalanie godzin nadliczbowych w przypadku przekroczenia dobowej normy czasu pracy, ustalanie godzin nadliczbowych w przypadku przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy,
 • rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych,
 • godziny nadliczbowe u kadry zarządzającej,
 • wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach,
 • wysokość dodatków za pracę w nadgodzinach – 50% i 100%,
 • rekompensata za pracę w nadgodzinach w postaci czasu wolnego od pracy,
 • rekompensata pracy w sobotę,
 • rekompensata pracy w niedzielę i święta,
 • rekompensowanie pracy w porze nocnej,
 • ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej,
 • pora nocna w pracy zmianowej,
 • prawidłowe ustalanie pory nocnej.
 1. Zasady sporządzania ewidencji czasu pracy, grafików i harmonogramów w praktyce:
 • sporządzanie grafików i harmonogramów na przykładach,
 • ewidencja czasu pracy na przykładach.
 1. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy:
 • zakres odpowiedzialności,
 • kto ponosi odpowiedzialność,
 • środki prawne PIP w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od
 • nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 7 h 40 min.