Czas pracy po zmianach obowiązujących od 2019 roku – praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów.

Czas pracy po zmianach obowiązujących od 2019 roku – praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 roku w zakresie m. in. prowadzenia i archiwizowania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Materiał opiera się nie tylko na omówieniu regulacji prawnych, ale przywołuje również orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz stanowiska prezentowane przez Ministerstwo Pracy i Państwową Inspekcję Pracy.

Szkolenie porusza m.in. takie zagadnienia jak:

  • praca w sobotę, niedzielę lub w święto;
  • rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • doba pracownicza i ruchomy (elastyczny) czas pracy;
  • odmowa wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych;
  • nowe elementy ewidencji czasu pracy;
  • rozkład czasu pracy i możliwości jego zmiany .

Czas trwania szkolenia: 1h 25 min.