CIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych związanych z COVID-19 oraz planowane zmiany na 2021 r.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Szkolenie daje możliwość aktualizacji swoich informacji i wiedzy na temat zmian podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r. Ekspert omówił najnowsze i najważniejsze wyroki, orzeczenia i interpretacje podatkowe oraz inne wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem podatku dochodowego od osób prawnych. Na szkoleniu wskazane zostały również planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2021 r.

 
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
 
1. Mały podatnik i obniżona stawka CIT w 2020 r.
2. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z
pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.
3. Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r. (warunki zastosowania, moment
uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania).
4. Podatek u źródła – kluczowe nowe regulacje od 2020 r. (m.in. nowa rola płatnika, odpowiedzialność płatnika,
kopie certyfikatów rezydencji podatkowych).
5. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT a koszty podatkowe w 2020 r.
6. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
7. Zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej z uwzględnieniem objaśnień
podatkowych z 9 kwietnia 2020r.
8. Ceny transferowe (uproszczenia i wyłączenia).
9. Zmiany w CIT związane z COVID-19 oraz inne zmiany wprowadzone w trakcie roku dotyczące m.in. :
a. możliwości rozliczenia straty za 2020 w roku poprzednim;
b. możliwości odliczenia od podstawy podatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19;
c. zwolnienia podatku od przychodów z budynków;
d. możliwości rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek;
e. jednorazowej amortyzacji środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
f. czasowego zawieszenia przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników;
g. przedłużenia terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR;
h. wydłużone terminy na sporządzenie dokumentacji podatkowych, złożenia oświadczenia o
sporządzeniu dokumentacji podatkowych;
i. regulacje szczególne związane z możliwością posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji
podatkowej;
j. zwolnienie z opłacania składek ZUS, dofinansowane, subwencja a przychody i koszty podatkowe;
k. możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kar i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych
towarów w związku z COVID-19;
l. inne regulacje w CIT związane z COVID-19.
10. Inne wybrane zagadnienia
11. Planowane zmiany w CIT na 2021 r. w tym m.in. CIT estoński, opodatkowanie CIT spółek komandytowych
oraz jawnych, opodatkowanie spółek nieruchomościowych, podwyższenie limitu przychodów z 1,2 mln euro
do 2 mln euro, planowane zmiany związane z podatkiem u źródła.
 
Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 10 min.