dr Ewelina Skwierczyńska Ekspert w zakresie podatków

Branża budowlana i deweloperska – rozliczenie VAT, CIT, PIT w 2020 roku.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie, dedykowane dla branży budowlanej i deweloperskiej. Ekspert omawia aspekty podatkowe w najważniejszych obszarach tego typu działalności. Analiza obejmuje podatki dochodowe i podatek VAT. Szkolenie uwzględnia także istotne zmiany interpretacyjne, jak np. zmiana interpretacji ogólnej MF w trakcie 2020 roku.

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę budowlaną i deweloperską.

Szkolenie porusza szczegółowo m.in. takie zagadnienia jak:

 • biała lista podatników VAT;
 • obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment);
 • zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK;
 • nowa matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS);
 • praktyczne aspekty powstawania obowiązku podatkowego w przypadku branży budowlanej oraz deweloperskiej;
 • dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT w przypadku branży budowlanej i deweloperskiej;
 • stosowanie prawidłowej stawki VAT oraz zwolnień z VAT w branży budowlanej oraz deweloperskiej;
 • obniżona stawka CIT dla większego kręgu podatników – podwyższenie limitu dla statusu małego podatnika;
 • podatek estoński, prosta spółka akcyjna – szanse dla branży deweloperskiej i budowlanej;
 • ulga na złe długi w podatku CIT i PIT;
 • zmiana systemu poboru WHT od 1.07.20 – rewolucyjne zasady w podatku u źródła, kompleksowa analiza;
 • praktyczne konsekwencje zmian w CIT zrealizowanych w 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych w branży budowlanej i deweloperskiej;
 • wybrana problematyka z uwzględnieniem najnowszych stanowisk Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 47 min.