BDO – nowości od 2020 r. i ostanie zmiany w gospodarce odpadami.

BDO – nowości od 2020 r. i ostatnie zmiany w gospodarce odpadami.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Szkolenie swym zakresem obejmuje kwestie rejestracji w BDO, zasady prowadzenia ewidencji w bazie, sprawozdawczości, informacje o opłacie recyklingowej oraz ogólne zmiany dotyczące zbierania i przetwarzania odpadów. Ekspert szczegółowo wyjaśnia najbardziej złożone zagadnienia posługując się przy tym praktycznymi przykładami. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę fakt, że nowe przepisy dotyczą większości firm w Polsce.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

  • rejestracja i aktualizacja wpisu do BDO;
  • opłata recyklingowa;
  • moduł do ewidencji odpadów;
  • sporządzanie kart przekazania i kart ewidencji odpadów;
  • sprawozdawczość w BDO oraz umieszczanie numeru BDO na dokumentach;
  • zmiany dla podmiotów zbierających i przetwarzających odpady.

Czas trwania szkolenia: 60 min.