ABC podatku VAT – zasady ustalania zobowiązania podatkowego.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Szkolenie to zbiór szczegółowych informacji o ustawowych zasadach dokumentowania czynności objętych podatkiem, regułach pomniejszania podatku podlegającego wpłacie do organu podatkowego o wartość podatku naliczonego VAT oraz wymaganych przepisami sposobach ewidencjonowania zdarzeń objętych podatkiem od towarów i usług w celu ich prawidłowego deklarowania organowi podatkowemu. Ekspert omawia także terminy i formy deklarowania wysokości kwot obrotu towarami i usługami oraz wartości zobowiązania podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego. Porusza również tematykę mechanizmu podzielonej płatności.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

  • dokumentowanie transakcji w podatku VAT – faktura, faktura korygująca, nota korygująca;
  • zasady odliczania podatku naliczonego VAT;
  • ewidencjonowanie obrotu i podatku VAT – podatkowe kasy rejestrujące;
  • deklarowanie podatku od towarów i usług – zapłata podatku i jego zwrot przez organ podatkowy;
  • mechanizm podzielonej płatności.

Czas trwania szkolenia: 60 min.