Lex4you PROgresywna Platforma SzkoleniowaLex4you PROgresywna Platforma Szkoleniowablack-background

PROgresywna
Platforma Szkoleniowa

Profesjonalne wideoszkolenia i materiały online dla
działów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych

Najnowsze szkolenia

PROgresywna
Platforma Szkoleniowa

Profesjonalne wideoszkolenia i materiały
online dla działów finansowo-księgowych
i kadrowo-płacowych

Najnowsze szkolenia

 • Proinnowacyjna

  metodologia szkoleniowa

 • Profesjonalny

  ekspercki edu-tech

 • Proaktywne

  podnoszenie kwalifikacji

Szkolenia multimedialne - Lex4you

Szkolenia multimedialne

eksperckie szkolenia online omawiające istotne zmiany w przepisach

Interpretacje przepisów

Interpretacje prawne

wykładnia prawa zaprezentowana w przystępny i zrozumiały sposób

Porady ekspertów

Porady ekspertów

praktyczne komentarze do złożonej rzeczywistości prawnej

Dostęp 24 h7

Dostęp 24 h/7

online z dowolnego miejsca i o dowolnej porze – także na urządzeniach mobilnych

— Systematyczny Rozwój Platformy

Lex4you działa na zasadzie zbliżonej do popularnych serwisów udostępniających treści wideo (np. Netflix). Jest to zatem platforma PROGRESYWNA, co oznacza, że każdy z oferowanych pakietów będzie systematycznie poszerzany o nowe materiały. Poza startowym pakietem szkoleniowym użytkownik dodatkowo otrzymuje 12-sto miesięczny dostęp do regularnie rozwijanego i aktualizowanego zestawu szkoleń, interpretacji przepisów prawnych oraz porad ekspertów. Całość materiałów dostępna jest online, a ich tematyka zawsze odzwierciedla istotne zmiany w przepisach prawa.

— Najbliższe Premiery Szkoleniowe

Joanna Suchanowska

Ekspert z zakresu prawa pracy

Wynagrodzenia w podmiotach leczniczych.

Szkolenie odnosi się do problematyki wzrostu wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych w zakresie m.in. wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów. Omawia również najnowsze zmiany w przepisach regulujących ww. tematykę.

Michał Gabrysiak

Ekspert podatkowy

Zmiany w cenach
transferowych.

Praktyczne omówienie zmian w przepisach z uwzględnieniem takich elementów jak dokumentacja cen transferowych, warunki transakcji czy procesy realizowane z udziałem podmiotów powiązanych.

Anna Jagoda-Siegmund

Specjalista z zakresu ochrony środowiska

BDO – nowości od 2020 r. i ostatnie zmiany w gospodarce odpadami.

Szkolenie obejmuje kwestie rejestracji w BDO, zasady prowadzenia ewidencji w bazie, sprawozdawczości, informacje o opłacie recyklingowej oraz ogólne zmiany dotyczące zbierania i przetwarzania odpadów.

— Najnowsze Szkolenia

SPRAWDŹ

Ceny transferowe od 1 stycznia 2019 r.

Data publikacji: 21.01.2020 r. Szkolenie omawia istotne zmiany w przepisach dotyczących tematyki cen transferowych z uwzględnieniem m.in. takich elementów jak: dokumentacja cen transferowych, warunki transakcji czy procesy realizowane z udziałem podmiotów powiązanych.

Sprawdź szczegóły

Zasady odbioru i ewidencja odpadów w Bazie Danych o Odpadach (BDO).

Data publikacji: 15.01.2020 r. Szkolenie omawia zmiany prawne w zakresie przekazywania i ewidencjonowania odpadów od 1 stycznia 2020 r. z uwzględnieniem zasad uzyskania wpisu w Rejestrze BDO. Zawiera również praktyczną prezentację poruszania się po najważniejszych elementach systemu.

Sprawdź szczegóły

ABC podatku VAT – podstawy prawne, podmiot i przedmiot opodatkowania oraz obowiązek podatkowy.

Szkolenie swym zakresem obejmuje zagadnienia związane z podatkiem VAT. Ekspert szczegółowo wyjaśnia definicje oraz podstawy prawne a także wskazuje jak skonstruowany jest podatek od towarów i usług oraz kto mu podlega. Data publikacji: 17.12.2019 r.

Sprawdź szczegóły

« » strona 1 / 7

— Co Otrzymujesz w Ramach Pakietu?

Nowatorską formułę szkoleniową

Poza zestawem materiałów udostępnionych „na start”, pakiet tematyczny w Lex4you to przede wszystkim gwarancja dostępu do coraz szerszej oferty szkoleniowej w przyszłości. Odpowiadamy na istotne i częste w ostatnim czasie zmiany w przepisach poprzez regularne i systematyczne uzupełnianie treści merytorycznych na platformie. Użytkownik nie ponosząc dodatkowych kosztów otrzymuje automatyczny dostęp do każdego nowo dodanego szkolenia i może z niego korzystać w całym okresie ważności pakietu. Takie rozwiązanie pozwala z jednej strony na bieżąco aktualizować wiedzę, a z drugiej optymalizować i łatwiej planować budżet szkoleniowy. Zapewnia również praktyczne i najbardziej aktualne sugestie ekspertów dotyczące wdrażania nowych rozwiązań prawnych.


Długoterminowy dostęp do platformy szkoleniowej

Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne i pozwala na zapoznawanie się z materiałami szkoleniowymi zawsze wtedy kiedy jest taka potrzeba – bez pośpiechu i presji czasu. Platforma działa również na urządzeniach mobilnych dzięki czemu w dowolnym momencie można powracać do najbardziej złożonych zagadnień i analizować je nawet wielokrotnie jeśli zajdzie taka potrzeba.


Bogatą bazę profesjonalnej wiedzy

Nasi eksperci to praktycy z wieloletnim doświadczeniem, dzięki czemu każde ze szkoleń tematycznych jest doskonałym źródłem informacji na temat realnego stosowania przepisów. Nie ograniczamy się wyłącznie do omawiania zakresu nowych rozwiązań prawnych, ale szczegółowo je analizujemy, często wskazując przedsiębiorcom gotowe i najbardziej efektywne rozwiązania oraz kierunki działań.


Łatwe w odbiorze materiały szkoleniowe

Szkolenia multimedialne dostępne na platformie mają formę nagrań wideo, wzbogaconych dodatkowo praktycznymi infografikami ułatwiającymi właściwe zrozumienie omawianych zagadnień. Każde z nich podzielone jest na fragmenty tematyczne, co zapewnia szybkie dotarcie do najbardziej interesujących treści i pozwala dostosować tempo zapoznawania się z materiałami do indywidualnych preferencji i możliwości czasowych.

— Interpretacje Prawne

Obowiązkowy Split payment a faktury ze stawką VAT 0%.

Data publikacji: 03.01.2020 r.

Skutki złożenia deklaracji o rezygnacji z odprowadzania wpłat to PPK.

Data publikacji: 03.01.2020 r.

Kiedy pracownika należy ponownie zapisać do PPK?

Data publikacji: 21.01.2020 r.

Wykreślenie rachunku bankowego z Białej Listy Rachunków Bankowych pomiędzy dniem zlecenia przelewu a dniem realizacji przelewu.

Data publikacji: 21.01.2020 r.

Zagraniczny podatek VAT a przychody i koszty podatkowe – zmiana stanowiska organów podatkowych.

Data publikacji: 21.01.2020 r.

PPK – zmiana pracodawcy i możliwość transferu środków do nowego miejsca zatrudnienia.

Data publikacji: 03.01.2020 r.

Split payment a ulga na złe długi.

Data publikacji: 03.01.2020 r.

Jakie kryteria należy stosować przy wyborze instytucji finansowej?

Data publikacji: 03.01.2020 r.

Na jakich zasadach pracodawca może podwyższyć swoją wpłatę do PPK?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

Kiedy pracownika należy ponownie zapisać do PPK?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

PPK a osoby na urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym lub zasiłku macierzyńskim.

Data publikacji: 29.11.2019 r.

Skutki złożenia deklaracji o rezygnacji z odprowadzania wpłat do PPK.

Data publikacji: 29.11.2019 r.

Zmiana pracodawcy i możliwość transferu środków do nowego miejsca zatrudnienia.

Data publikacji: 29.11.2019 r.

Mobbing, dyskryminacja i nierówne traktowanie.

Data publikacji: 19.11.2019 r.

9-Karty-paliwowe-w-pewnych-sytuacjach-daj

O dostawie towarów w systemie ciągłym nie decyduje wola stron.

Data publikacji: 08.10.2019 r.

Kontrola trzeźwości pracownika – czy jest dopuszczalna?

Data publikacji: 19.11.2019 r.

Monitorowanie pracowników.

Data publikacji: 12.11.2019 r.

Jak prawidłowo chronić dane osobowe w toku rekrutacji?

Data publikacji: 12.11.2019 r.

Rozszerzenie katalogu uprawnień dla Pracowników – innych członków najbliższej rodziny, którzy opiekują się dzieckiem.

Data publikacji: 06.11.2019 r.

Świadectwa pracy po zmianach przepisów.

Data publikacji: 06.11.2019 r.

W jakiej formie pracodawca może wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Czy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie?

Data publikacji: 08.10.2019 r.

Roczny limit pracy w godzinach nadliczbowych.

Data publikacji: 08.10.2019 r.

Koszty pośrednie rozliczane niezależnie od ujęcia w księgach rachunkowych.

Data publikacji: 04.10.2019 r.

Wyjątki od stosowania tzw. 4-letniej ochrony przedemerytalnej.

Data publikacji: 01.10.2019 r.

Jak prawidłowo udzielać urlopu pracownikom, których dobowy czas pracy jest inny niż 8 godzin?

Data publikacji: 26.09.2019 r.

Samochód firmy w kosztach podatkowych – najnowsze stanowiska KIS.

Data publikacji: 29.09.2019 r.

Przełomowy wyrok w sprawie podatku od przychodów z budynków.

Data publikacji: 23.09.2019 r.

W którym momencie pracownikowi zmienia się długość okresu wypowiedzenia?

Data publikacji: 22.09.2019 r.

Zleceniodawca nie odliczy VAT od paliwa zużytego przez współpracownika

Data publikacji: 19.09.2019 r.

W jakich sytuacjach pracodawca ma prawo zmienić rozkład czasu pracy pracownika?

Data publikacji: 15.09.2019 r.

Potwierdzenie odbioru usługi jako moment powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Data publikacji: 13.09.2019 r.

— Porady Ekspertów

Okres przechowywania dokumentacji dotyczącej uczestnictwa w PPK.

Data publikacji: 14.01.2020 r.

Czy zatrudniając cudzoziemca, konieczne jest tłumaczenie umowy o pracę, zlecenia lub innych dokumentów związanych z zatrudnieniem na język ojczysty cudzoziemca?

Data publikacji: 14.01.2020 r.

Kiedy należy pobrać oraz odprowadzić podatek od wpłaty finansowanej pracownikowi?

Data publikacji: 21.01.2020 r.

Czy cudzoziemiec może podjąć działalność gospodarczą w Polsce na takich samych warunkach jak polski obywatel?

Data publikacji: 14.01.2020 r.

Jak dokonać korekty wpłat do PPK?

Data publikacji: 14.01.2020 r.

Czy dopuszczalne jest dokonanie wpłaty do PPK po upływie ustawowego terminu (tzw. wpłaty spóźnionej)?

Data publikacji: 03.01.2020 r.

W jaki sposób należy udokumentować wybór instytucji finansowej?

Data publikacji: 03.01.2020 r.

Czy możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca w czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na podstawie zamieszczonego w paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

Czy cudzoziemiec może pracować bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę, jeśli zawód, który wykonuje korzysta ze zwolnienia z obowiązku przedkładania tzw. informacji starosty? W jakim przypadku „informacja starosty” nie jest wymagana?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

W jakich okolicznościach nie jest wymagane uzyskanie nowego zezwolenia na pracę?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

Czy zatrudnienie cudzoziemca na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, wymaga uzyskania nowego zezwolenia?

Data publikacji: 16.12.2019 r.

Okres przechowywania dokumentacji dotyczącej uczestnictwa w PPK.

Data publikacji: 29.11.2019 r.

Czy dopuszczalne jest dokonanie wpłaty do PPK po upływie ustawowego terminu (tzw. wpłaty spóźnionej)?

Data publikacji: 29.11.2019 r.

Jak dokonać korekty wpłat do PPK?

Data publikacji: 29.11.2019 r.

Na jakich warunkach możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca posiadającego Kartę Polaka?

Data publikacji: 25.11.2019 r.

Obywatele jakich krajów mogą być zatrudniani na podstawie tzw. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi?

Obywatele jakich krajów mogą być zatrudniani na podstawie tzw. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi?

Data publikacji: 25.11.2019 r.

Czy zatrudnienie obywatela EOG (np. Norwegii) w Polsce wymaga uzyskania zezwolenia na pracę.

Data publikacji: 19.11.2019 r.

Czy karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” jest wystarczająca do legalnego zatrudnienia cudzoziemca?

Data publikacji: 12.11.2019 r.

Czy możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca, który legitymuje się paszportem biometrycznym?

Data publikacji: 12.11.2019 r.

Jak długo można przechowywać CV po zakończeniu rekrutacji oraz czy można je wykorzystać do kolejnych projektów rekrutacyjnych?

Data publikacji: 12.11.2019 r.

PPK a obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych.

Data publikacji: 12.11.2019 r.

Szkolenie Pracownika a przetwarzanie jego danych osobowych.

Data publikacji: 06.11.2019 r.

Czy Pracodawca może pozyskiwać informacje o kandydacie z Internetu i czy może sprawdzać referencje?

Data publikacji: 06.11.2019 r.

Wizerunek Pracownika - co podlega ochronie prawnej?

Wizerunek Pracownika – co podlega ochronie prawnej?

Data publikacji: 30.10.2019 r.

Jak-ustali_C4_87-jednorazow_C4_85-warto

Przełomowy wyrok w sprawie podatku od przychodów z budynków.

Data publikacji: 30.10.2019 r.

Jak-ustali_C4_87-jednorazow_C4_85-warto

Jak ustalić jednorazową wartość transakcji – aspekty PIT/CIT i VAT.

Data publikacji: 05.10.2019 r.

Podatek u źródła nawet przy zakupach handlowych.

Data publikacji: 30.09.2019 r.

Komu należy przekazać informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej?

Data publikacji: 27.09.2019 r.

9-Karty-paliwowe-w-pewnych-sytuacjach-daj

Karty paliwowe (w pewnych sytuacjach) dają prawo do odliczenia VAT – DKV a wyrok TSUE.

Data publikacji: 23.09.2019 r.

W jakiej formie pracodawca może wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?

Data publikacji: 20.09.2019 r.

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów – od 1 stycznia 2020 r.

Data publikacji: 10.09.2019 r.

Czy można rozwiązać umowę o pracę z kobietą w ciąży?

Data publikacji: 10.09.2019 r.

Płatność podzielona w spłatach ratalnych i niepełnych.

Data publikacji: 10.09.2019 r.

9-Karty-paliwowe-w-pewnych-sytuacjach-daj

Nie każda korzyść podatkowa jest schematem podatkowym.

Data publikacji: 05.09.2019 r.

Czy za pracę w tzw. wolną sobotę pracodawca ma prawo zapłacić zamiast udzielać dnia wolnego?

Data publikacji: 08.09.2019 r.

W jakiej formie pracodawca może wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Udzielanie urlopu zaległego do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Data publikacji: 03.09.2019 r.

— Słuchamy Naszych Klientów

Zależy nam, aby użytkownicy systemu brali czynny udział w rozwoju platformy Lex4you. Zachęcamy Państwa do zgłaszania sugestii dotyczących tematyki przyszłych szkoleń multimedialnych oraz porad ekspertów. Najczęściej poruszane zagadnienia zostaną szczegółowo opracowane przez naszych specjalistów i opublikowane w formie materiałów wideo.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

— Co Otrzymujesz w Ramach Pakietu?

 • Nowatorską formułę szkoleniową

  Poza zestawem materiałów udostępnionych „na start”, pakiet tematyczny w Lex4you to przede wszystkim gwarancja dostępu do coraz szerszej oferty szkoleniowej w przyszłości. Odpowiadamy na istotne i częste w ostatnim czasie zmiany w przepisach poprzez regularne i systematyczne uzupełnianie treści merytorycznych na platformie. Użytkownik nie ponosząc dodatkowych kosztów otrzymuje automatyczny dostęp do każdego nowo dodanego szkolenia i może z niego korzystać w całym okresie ważności pakietu. Takie rozwiązanie pozwala z jednej strony na bieżąco aktualizować wiedzę, a z drugiej optymalizować i łatwiej planować budżet szkoleniowy. Zapewnia również praktyczne i najbardziej aktualne sugestie ekspertów dotyczące wdrażania nowych rozwiązań prawnych.

 • Długoterminowy dostęp do platformy szkoleniowej

  Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne i pozwala na zapoznawanie się z materiałami szkoleniowymi zawsze wtedy kiedy jest taka potrzeba – bez pośpiechu i presji czasu. Platforma działa również na urządzeniach mobilnych dzięki czemu w dowolnym momencie można powracać do najbardziej złożonych zagadnień i analizować je nawet wielokrotnie jeśli zajdzie taka potrzeba.

Lex4you - Progresywna Platforma Szkoleniowa
Nowatorska formuła szkoleniowa
 • Bogatą bazę profesjonalnej wiedzy

  Nasi eksperci to praktycy z wieloletnim doświadczeniem, dzięki czemu każde ze szkoleń tematycznych jest doskonałym źródłem informacji na temat realnego stosowania przepisów. Nie ograniczamy się wyłącznie do omawiania zakresu nowych rozwiązań prawnych, ale szczegółowo je analizujemy, często wskazując przedsiębiorcom gotowe i najbardziej efektywne rozwiązania oraz kierunki działań.

 • Łatwe w odbiorze materiały szkoleniowe

  Szkolenia multimedialne dostępne na platformie mają formę nagrań wideo, wzbogaconych dodatkowo praktycznymi infografikami ułatwiającymi właściwe zrozumienie omawianych zagadnień. Każde z nich podzielone jest na fragmenty tematyczne, co zapewnia szybkie dotarcie do najbardziej interesujących treści i pozwala dostosować tempo zapoznawania się z materiałami do indywidualnych preferencji i możliwości czasowych.

 • Możliwość uczestnictwa w Webinariach tematycznych

  Zakres merytoryczny większości szkoleń jest bardzo szeroki, a częste zmiany prawne i złożoność niektórych przepisów nierzadko rodzą wiele wątpliwości związanych z ich praktycznym stosowaniem. Webinaria online pozwalają na bieżąco aktualizować wiedzę i dają możliwość zadawania ekspertom szczegółowych i bardzo zindywidualizowanych pytań jakie pojawiają się w Państwa bieżącej pracy.

— Dostęp do Platformy —

KORZYŚCI

Zyskujesz roczny dostęp do uzupełnianej na bieżąco o nowe materiały

Kompleksowość

zyskujesz roczny dostęp do uzupełnianej na bieżąco o nowe materiały merytoryczne, platformy szkoleniowej

Profesjonalizm doświadczeni eksperci gwarantują najwyższą merytoryczną jakość mate

Profesjonalizm

doświadczeni eksperci gwarantują najwyższą merytoryczną jakość materiałów szkoleniowych

Łatwe w odbiorze materiały szkoleniowe

Wygodna forma

zdobywasz wiedzę kiedy akurat masz czas, bez wychodzenia z biura czy z domu, także korzystając z urządzeń mobilnych

Jesteś cały czas na bieżąco ze zmianami w przepisach

Optymalizacja

jesteś cały czas na bieżąco ze zmianami w przepisach – w ramach jednej opłaty i bez dodatkowych kosztów

— Dostępne Pakiety

Pakiet Dostępowy Szkolenia Podatki i Księgowość

Podatki
i Księgowość

PAKIET

Pakiet dostępowy Szkolenia Kadry i Płace

Kadry
i Płace

PAKIET

Pakiet dostępowy MIX Szkolenia Finanse i Kadry

MIX:
Podatki + Kadry

PAKIET

Biura
Rachunkowe

PAKIET

2019 © Copyright - Lex4you.pl